Teaching at NTNU & USN

Bachelor level at NTNU-ISA (in Norwegian):

  • 2013, Fall – present: “Social Economics and Social Policy” (Sosialøkonomi og Sosialpolitikk).
  • 2018, Fall – present: “Social and Welfare Policy” (Sosial og Velferdspolitikk).

Bachelor level at NTNU-ISØ (in English):

  • 2010, Fall. “Development Economics” (T.A.).
  • 2009 & 2010, Spring. “International Economics”.

Bachelor level at USN (in Norwegian):

  • 2021, Fall. “Microeconomics” (T.A.) (Mikroøkonomi).
  • 2022, Spring. “Macroeconomics” (Makroøkonomi).

Master-level at NTNU-ISØ (in English):

  • 2011, Fall. “Advanced Mathematics” (T.A.).
  • 2011, Spring. “Economics of Information” (T.A.).

Master-level at NTNU-ISA (in Norwegian):

  • 2019, Spring – present: “Quantitative methods” (Kvantitativ metode).
  • 2020, Fall – present: “Politics, Welfare and Inequality” (Politikk, Velferd og Ulikhet).