Teaching experience

Bachelor level at NTNU-ISA (in Norwegian):

 • 2013, Fall – 2017: Sosialøkonomi og Sosialpolitikk.
 • 2018, Fall – present: ISA1001 Sosial og Velferdspolitikk.

Bachelor level at NTNU-ISØ (in English):

 • 2010, Fall: SØK2007 Development Economics (T.A.).
 • 2009 & 2010, Spring: SØK3525 International Economics.

Bachelor level at USN Business School (in Norwegian):

 • 2021, Fall – present: MIK2000 Mikroøkonomi.
 • 2022, Spring – present: MAK2000 Makroøkonomi.

Master level at NTNU-ISØ (in English):

 • 2011, Fall. “Advanced Mathematics” (T.A.).
 • 2011, Spring. “Economics of Information” (T.A.).

Master level at NTNU-ISA (in Norwegian):

 • 2019, Spring – present: ISA3003 Kvantitativ metode.
 • 2020, Fall – present: ISA3000 Politikk, Velferd og Ulikhet.

Phd level at the University of Macerata (in English):

 • 2022: Lectures at the BNU-CIID-UniMC Summer School “Income, Inequality and Poverty across the Globe”